เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จองโรงแรมด้วยตัวเอง


เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จองโรงแรมด้วยตัวเอง ก่อนเข้าพัก 7 วัน และผู้ใช้สิทธิต้องไปด้วย

ขั้นตอนการจองตรง โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

  • โทรคุยราคา และห้องพักที่ต้องการ อาคารเช้า กี่คน กี่ห้อง ราคา หากตกลงกันได้ ทางโรงแรมจะจองให้เราทันที
  • ต้องจองล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพักเท่านั้น ซึ่งเราเที่ยวด้วยกัน เริ่มวันที่ 8 ต.ค. 64 เข้าพักได้วันที่ 15 ต.ค. 64


ข้อมูลที่แจ้งทางโรงแรม

  1. วันเข้าพัก กี่ห้อง ราคาเท่าไหร่ สรุปกันให้ชัดเจน
  2. เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
  3. เลขบัตรประชาชน 4 หลักท้าย ของผู้จองและใช้ต้องมีสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
  4. รอโรงแรม ส่ง link จ่ายเงินตามเวลา
  5. คลิกเข้าไปใน APP มีข้อมูลจ่ายเงินใน app เป๋าตัง รอการชำระเงิน
  6. เมื่อชำระเงินแล้ว ข้อมูลการจองสิทธิจะบันทึกไว้ใน app เป๋าตัง เราเที่ยวด้วยกัน

** สำคัญมาก ** ผู้ใช้สิทธิต้องเดินทางไปด้วย เพราะมีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในวันเช็คอินเข้าพัก

สรุปรายชื่อโรงแรมและร้านอาหารซึ่งลงทะเบียนเข้า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
โทรจองตรงกับทางโรงแรม – บางจังหวัดอาจไม่มีลงทะเบียนไว้

รายชื่อโรงแรมตามภาค รายชื่อร้านอาหารตามภาค
โรงแรม  ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงแรม  ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงแรม  ภาคกลาง 22 จังหวัด
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดนครปฐม
6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
8.จังหวัดปทุมธานี
9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
11.จังหวัดพิษณุโลก
12.จังหวัดเพชรบูรณ์
13.จังหวัดลพบุรี
14.จังหวัดสมุทรปราการ
15.จังหวัดสมุทรสงคราม
16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสิงห์บุรี
18.จังหวัดสุโขทัย
19.จังหวัดสุพรรณบุรี
20.จังหวัดสระบุรี
21.จังหวัดอ่างทอง
22.จังหวัดอุทัยธานี

โรงแรม  ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

โรงแรม  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ชื่อโรงแรม  ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดสตูล
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. จังหวัดยะลา
ร้านอาหาร  ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ร้านอาหาร  ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ร้านอาหาร  ภาคกลาง
1.กรุงเทพมหานคร ร้านอาหารแยกตามเขต
2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครนายก
5.จังหวัดนครปฐม
6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
8.จังหวัดปทุมธานี
9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
11.จังหวัดพิษณุโลก
12.จังหวัดเพชรบูรณ์
13.จังหวัดลพบุรี
14.จังหวัดสมุทรปราการ
15.จังหวัดสมุทรสงคราม
16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสิงห์บุรี
18.จังหวัดสุโขทัย
19.จังหวัดสุพรรณบุรี
20.จังหวัดสระบุรี
21.จังหวัดอ่างทอง
22.จังหวัดอุทัยธานี

ร้านอาหาร  ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

ร้านอาหาร  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ร้านอาหาร  ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา
ที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน.com หมวดโรงแรมที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน.com หมวดร้านอาหาร

กรุงเทพ

Conrad Bangkok

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok

W Bangkok

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel

Novotel Bangkok Sukhumvit 20

X2 Vibe Bangkok Sukhumvit

เชียงราย

Le Méridien Chiang Rai Resort, Thailand

The Riverie by Katathani (แก้ไข ยกเลิก )

Grand Vista Hotel Chiangrai

the legend chiangrai

เชียงใหม่

X2 Chiang Mai Riverside Resort

dusitD2 chiang mai

Na Nirand Romantic Boutique Resort

ตาก

the teak

กาญจนบุรี

X2 River Kwai Resort

ซืงเคว่ รีสอร์ท ทองผาภูม

chateau de sangkhlaburi

หัวหิน

golden sea huahin resort & villa

movenpick

Mida de sea

Hyatt

cape nidtra

so sofitel

veranda

marriot huahin

ชะอำ

อิ่มเอมพูลวิลล่า

ภูเก็ต

Le MERIDIEN Phuket Beach Resort

Twinpalms Phuket Resort

Amatara Wellness Resort

Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort

Mandarava Resort and Spa

InterContinental Phuket Resort (แก้ไข ยกเลิก )

The Shore at Katathani

Katathani Phuket Beach Resort

The Sea Galleri by Katathani

JW Marriott Phuket Resort & Spa

ยูโทเปีย ในหาน

ชิโน ทาวน์

the sis

พังงา

JW Marriott Khao Lak Resort & Spa

Koh Yao Yai Village – Phang Nga, Thailand

The Sands Khao Lak by Katathani

The Waters Khao Lak

X2 Khao Lak Anda Mani Resort

กระบี่

Amari Vogue Krabi

Banyan Tree Krabi

the scene cliff view

อลิซี พูลวิลล่า

centra phu pano

เกาะหลีเป๊ะ

idyllic

อันดารีสอร์ท

สมุย

W Koh Samui

Meliá Koh Samui

InterContinental Koh Samui Resort

Santiburi Koh Samui

Anantara Bophut Koh Samui Resort

Anantara Lawana Koh Samui Resort

Avani+ Samui Resort

Banyan Tree Samui

เกาะพะงัน

Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

พะงัน เบชอร์ รีสอร์ท

ประจวบคีรีขันธ์

Hua Hin Marriott Resort & Spa

X2 Kui Buri Resort

X2 Hua Hin LeBayburi – Pranburi Villa

Dusit Thani Hua Hin

พัทยา

X2 Vibe Pattaya Seaphere

เกาะกูด

Away Koh Kood Resort

บุรีรัมย์

X2 Vibe Buriram Hotel

ข้อมูลการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง