ร้านชิมช้อปใช้ ภาคอีสาน สกลนคร สุรินทร์ หนองบัว อุดร อุบลราชธานี

ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น 7-11 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ ภาคอีสาน

ร้านชิมช้อปใช้ภาคอีสาน 20 จังหวัดได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม เลย ศรีษะเกษ สกลนคร หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ หนองบัว อุดร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ชัยภูมิ

 • คณพศซุปเปอร์ บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
 • คอนสวรรค์ซุปเปอร์เซฟ อำเภอคอนสวรรค์ ชัยภูมิ 
 • คอนสวรรค์ซุปเปอร์เซฟ 240/1 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ทีพีเอฟ ซุปเปอร์157 บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ดงบัง คอนสาร *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • นาซุปเปอร์มาร์เก็ต ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • บริษัท ตองเอ ซุปเปอร์มาร์ทเทพสถิต ดูแผนที่
 • บริษัท โอคิวซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 357บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ดูแผนที่
 • ศศิกาญจน์ซุปเปอร์มาเก็ต ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ส.ซุปเปอร์มาร์เกต ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สิงห์เหนือซุปเปอร์ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.สยามแฟมิลี่ซุปเปอร์มาร์ทตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • อุ๋มอิ๋มซุปเปอร์ ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • เนาวรัตน์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 253 หมู่ที่ 8 บ้านเพชร ภูเขียว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • แสงจันทร์ซุปเปอร์ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ฐานวิเศษสโตร์ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ส.วีรวัฒน์ค้าส่ง119 หมู่8 หนองตูม ภูเขียว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • อาร์พีค้าส่ง2009 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • โชคบุญเลียนค้าส่ง ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ*ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • มีชัยพลาซ่าตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่


นครราชสีมา

เดอะมอลล์ โคราชเซ็นทรัล สาขาโคราชเทอร์มินอล 21 โคราช 

ที่อยู่ : หนองคาย 99 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 498 888
website : terminal21Five Stars Marko

ที่อยู่ : อ.เมือง (188.45 km) เทศบาลนครนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 255 750วงศ์มังกร โคราช

ที่อยู่ : 111 Chainarong Road Muang District (179.50 km) เทศบาลนครนครราชสีมา 30000
ที่อยู่ : 044 251 528คลังพลาซ่า

ที่อยู่ : ถนน ไชยณรงศ์ (178.75 km) เทศบาลนครนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 044 260 336


อันอัน มินิมาร์ท ทุกสาขา

 • หมอยา พลาซ่า
 • วนิดา มินิมาร์ท อำเภอเมือง
 • กัมพล ซุปเปอร์มาเก็ต 99/1ม.17 โบสถ์ พิมาย ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์จูเนียว์ 13/18-19 บัวใหญ่ บัวใหญ่ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์มาร์ท 89 เมืองปัก ปักธงชัย ดูแผนที่
 • ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา ดูแผนที่
 • บจ. วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ 111 ในเมือง เมืองนครราชสีมา ดูแผนที่
 • บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 403 ในเมือง พิมาย ดูแผนที่
 • พูนสุข ซุปเปอร์ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • รักดี ซุปเปอร์มาร์เก็ต 53 หมู่ 1 บ้านราษฎร์ เสิงสาง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้าน ก.ซุปเปอร์มาร์ท 103 โคกกลาง ประทาย *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ร้าน ก้อ ซุปเปอร์มาร์ท ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านซุปเปอร์ซีฟู๊ด & ชาบู ดูแผนที่
 • ร้านซุปเปอร์ดิน สาขาห้วยบงตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านซุปเปอร์ดิน สาขาเทพารักษ์ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านศุภกร ซุปเปอร์เล้ง แซ่บ 728/4 สุรนารี เมืองนครราชสีมา ดูแผนที่
 • ร้านโนนทองซุปเปอร์ 21/2 ลาดบัวขาว สีคิ้ว *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ลำทะเมนชัยซุปเปอร์มาร์ท ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • วันดีซุปเปอร์ 38 หนองกราด ด่านขุนทด *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • สมนึก ซุปเปอร์มาเก็ต 38/2-3 โนนสูง โนนสูง *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • หจก.ชุมพวงซุปเปอร์มาร์ท ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสมัยซุปเปอร์ช็อป306 โบสถ์ พิมาย ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยซุปเปอร์มาร์ท ต.โชคชัย โชคชัย ดูแผนที่
 • เติ้ลตอง ซุปเปอร์ถูกบึงปรือ เทพารักษ์ ดูแผนที่
 • 85 สโตร์ปากช่อง ปากช่อง ดูแผนที่
 • บจ. วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ 111 ในเมือง เมืองนครราชสีมา ดูแผนที่
 • หจก.กีรติสโตร์ สำนักงานใหญ่โชคชัย ดูแผนที่
 • หมู่ 7 สโตร์ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักสโตร์มินิมาร์ทในเมือง เมืองนครราชสีมา ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีศิลป์ สโตร์ 848 บ้านใหม่ ครบุรี ดูแผนที่

ขอนแก่น


เซ็นทรัล สาขาขอนแก่นเกียรติสินโฮลเซล Kiatsinwholesale

ที่อยู่ : 171/24 m.2 mitrapap Rd. Banphai (306.73 km) Khon Kaen 40110
โทรศัพท์ : 043 272 578 Ext 274936


สิน 2000 ชุมแพ

ที่อยู่ : ถนน บูรณะเจริญ (309.39 km)ชุมแพ 40130
โทรศัพท์ : 084 428 4487


Fairy Plaza

ที่อยู่ : ขอนแก่น (344.85 km) Khon Kaen 40000
โทรศัพท์ : 043 227 194


เซ็นโทซ่า ขอนแก่น Sentosa khonkaen


ซุปเปอร์ถูก

ที่อยู่ : 200 ถนนศรีจันทร์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น (343.55 km) เทศบาลนครขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 085 490 7723

 • ซาร่าซุปเปอร์มาเก็ตตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านเอ็มวาย ซุปเปอร์มาเก็ต มาร์ท198 หมู่ 8 ศิลา เมืองขอนแก่น *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • เทศศิริซุปเปอร์มาเก็ตตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • จันทร์ดาว ซุปเปอร์สโตร์เปือยน้อย เปือยน้อย ดูแผนที่
 • ดีกรีสโตร์น้ำพอง ดูแผนที่
 • พีชซุปเปอร์สโตร์ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • พีพีสโตร์ชุมแพ ชุมแพ ดูแผนที่
 • ร้าน ป.ถูกซุปเปอร์สโตร์ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านน้องฟ้าเบบี้สโตร์ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านพิษณุพันธ์ สโตร์408 หนองโก กระนวน *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ร้านเจส-มีนซุปเปอร์สโตร์204 วังเพิ่ม สีชมพู *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ร้านโบกี้สโตร์134/3 หนองโก กระนวน *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • อำนาจสโตร์เมืองขอนแก่น ดูแผนที่
 • เคี้ยง ลิเคอร์สโตร์สาขากังสดาล18/167 – ในเมือง เมืองขอนแก่น *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • เดอะแล็บคาเฟ่แอนด์บริสโตร์198/9 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ดูแผนที่
 • เป๊าะมินิสโตร์99/1 – หนองสองห้อง หนองสองห้อง ดูแผนที่
 • ไผ่ผึ้งสโตร์166 ท่าวัด แวงน้อย ดูแผนที่


บุรีรัมย์

 • ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท สาขานางรอง 
 • ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 33 สาขา 
 • ซุปเปอร์ซัน ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์ท่านขุน 200 บ้านโนนสูง หมู่ 16 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ถูกใจ ซุปเปอร์ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ถูกใจซุปเปอร์ถูก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • บริษัท จิรภาซุปเปอร์ จำกัด267/205 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • บริษัท นุสราซุปเปอร์เซ้็นเตอร์ จำกัด89 โคกม้า ประโคนชัย ดูแผนที่
 • บริษัทตะวันออกซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์581-582 ลำปลายมาศ ดูแผนที่
 • สามสาวซุปเปอร์สโตร์ ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ทกลันทา เมืองบุรีรัมย์ ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเจ ซุปเปอร์ สโตร์ 90-90/1 ทุ่งกระเต็น หนองกี่ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท สาขานางรอง ดูแผนที่
 • เอศ แอนด์ เอ็น ซุปเปอร์รุ่งตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • แก่นจิต ซุปเปอร์มาร์ท ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ไบร์ท ซุปเปอร์มาร์ท 49154:568หนองกี่ หนองกี่ ดูแผนที่
 • บิ๊กโจ้ สโตร์ (Big Jo Store)ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • มายมินิสโตร์ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สามสาวซุปเปอร์สโตร์ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่


กาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์พลาซ่า สาขา 2 ใช้ได้ที่แผนกซูเปอร์มาร์เกต แผนกดีพาร์ตเมนต์สโตร์ และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • จี.มาร์ท กาฬสินธุ์  
 • กันทรลักษ์พลาซ่า 
 • พีเอสสโตร์หนองกุงศรี ดูแผนที่
 • กัปตันซุปเปอร์มาร์ทตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ครีมซุปเปอร์207 โพน คำม่วง ดูแผนที่
 • จิมมี่ซุปเปอร์มาร์ทตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์ปอ35 หมู่6 คลองขาม ยางตลาด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์ลีโอตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์หนองบัว238 หนองบัว หนองกุงศรี ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์หนองบัว สาขา 2 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์เซฟตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์เบสท์ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ทรัพย์ไสวซุปเปอร์มาร์ทสำราญ สามชัย ดูแผนที่
 • น้องมีตังค์ ซุปเปอร์188 หมู่ที่ 3 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • พีพี ซุปเปอร์เซฟตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • มารวยซุปเปอร์146 หมู่ 2 จุมจัง กุฉินารายณ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านต้นแพรซุปเปอร์สโตร์ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านโนนสูงซุปเปอร์มาร์ทยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120สิทธิ 1,000สิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ลีซุปเปอร์197 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170สิทธิ 1,000สิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ลีซุปเปอร์ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ลีซุปเปอร์2ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.อิงฟ้า ซุปเปอร์เซฟตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.ไทยสินเจริญ ซุปเปอร์สโตร 201751/15-16ม.5 สมเด็จ สมเด็จ ดูแผนที่
 • เบ๊นซ์ ซุปเปอร์เซฟตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • รุ่งทรัพย์สโตร์ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านต้นแพรซุปเปอร์สโตร์ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • วิโอล่า สโตร์196 ทุ่งคลอง คำม่วง ดูแผนที่
 • สมานมิตรสโตร์ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นแพร ซูเปอร์สโตร์472 ยางตลาด ยางตลาด ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูก ซูเปอร์สโตร์206 โนนบุรี สหัสขันธ์ ดูแผนที่
 • โพนงามสโตร์โพนงาม กมลาไสย ดูแผนที่

บึงกาฬ

 • บิ๊กเสือซูเปอร์สโตร์ 
 • พรฟ้า อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
 • ดี ดี ซุปเปอร์สโตร์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
 • บิ๊กคอมพลาซ่า ตลาดสดพรเจริญ บึงกาฬ
 • กะเหรี่ยง ซุปเปอร์มาร์ทดงบัง บึงโขงหลง ดูแผนที่
 • จินตนา ซุปเปอร์ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์การเกษตร358 บึงโขงหลง บึงโขงหลง *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์บิ๊กตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์แตน178 บุ่งคล้า บุ่งคล้า ดูแผนที่
 • ดีดี ซุปเปอร์สโตร์173 ศรีวิไล ศรีวิไล ดูแผนที่
 • บูมบูมซุปเปอร์สโตร์เซกา ดูแผนที่
 • พีพีซุปเปอร์สโตร์ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านเจมส์ซุปเปอร์121 หมู่ 8 ท่ากกแตง เซกา *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก. บิ๊กเอ ซุปเปอร์สโตร์ตำบลเซกา อำเภอเซกา *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.เฟิสท์ ซุปเปอร์ 2018ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • เค. ซุปเปอร์มาร์ทตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่

มหาสารคาม

 • กรุงไทย ซุปเปอร์ ทุกสาขา 
 • ฟาร์มมาร์ท จังหวัดมหาสารคาม  
 • กรุงไทยซุปเปอร์ ม.9705-707 บรบือ บรบือ ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์นายชิต19 กุดรัง กุดรัง ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์นายชิต2ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ดงบังซุปเปอร์มาร์ท119 ดงบัง นาดูน ดูแผนที่
 • ถมทวีซุปเปอร์มาร์ทเกิ้ง เมืองมหาสารคาม ดูแผนที่
 • นาทองซุปเปอร์ ต.หนองแดงหนองแดง นาเชือก ดูแผนที่
 • มาร์ทซุปเปอร์157 ยางน้อย โกสุมพิสัย ดูแผนที่
 • ร้าน ไทยเกษตร 1 ซุปเปอร์1089-1090 บรบือ บรบือ ดูแผนที่
 • ร้านประสพลาภซุปเปอร์มาร์เก็ต149 หมู่ที่ 11 นาทอง เชียงยืน *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านเมืองไทยซุปเปอร์ 1ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สมพงษ์ ซุปเปอร์ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล่าใหญ่ซุปเปอร์130 โนนราษี บรบือ ดูแผนที่
 • อมรซุปเปอร์112 หมู่ที่ 6 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • อาทิตย์ซุปเปอร์ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • เนสเล่ย์ซุปเปอร์168 โนนแดง บรบือ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • แพรภูมิ ซุปเปอร์มาร์ทมะค่า กันทรวิชัย ดูแผนที่
 • แสนภูมิซุปเปอร์มาร์เก็ต54/1 ถ.วรบุตร ต.ตลาด *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • โฟกัส แอนด์ โฟมินท์ ซุปเปอร์มาร์ท9 ต.เหล่า เหล่า โกสุมพิสัย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่

มุกดาหาร

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

นครพนม

 • พลอย ซุปเปอร์ นครพนม
 • แพร์ซุปเปอร์ ในตลาดสดเทศบาลเมือง จังหวัดนครพนม
 • IR ซุปเปอร์ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ถูกซุปเปอร์ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ธนาคมซุปเปอร์สโตร์334/1 ศรีสงคราม ศรีสงคราม *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • บริษัท ถาวรเจริญ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด598/2ถ.อภิบาลบัญชา ในเมือง เมือง ดูแผนที่
 • บริษัท ใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด363/2 หนองญาติ เมืองนครพนม ดูแผนที่
 • ป.ซุปเปอร์สโตร์334 หมู่ที่ 7 ศรีสงคราม ศรีสงคราม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • มน ซุปเปอร์ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • มาเฮง ซุปเปอร์147 หมู่ 6 ต.พะทาย พะทาย ท่าอุเทน *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้าน ป.ซุปเปอร์สโตร์ศรีสงคราม ศรีสงคราม ดูแผนที่
 • ร้าน ฟ้าใสซุปเปอร์ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านถูก ป. ซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านกลาง เมืองนครพนม ดูแผนที่
 • ร้านนุชซุปเปอร์ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านน้องใหม่ซุปเปอร์บ้านผึ้ง เมืองนครพนม ดูแผนที่
 • ร้านสุวรรณซุปเปอร์สโตร์นาแก นาแก ดูแผนที่
 • ร้านแม่สมบัติซุปเปอร์วังตามัว เมืองนครพนม ดูแผนที่
 • สุภาพร ซุปเปอร์สโตร์334 ศรีสงคราม ศรีสงคราม *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • สุวิรัต ซุปเปอร์ถูกตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก. พลอยซุปเปอร์ มาเก็ต436/1 ในเมือง เมืองนครพนม ดูแผนที่
 • หินพลอยฟ้าซุปเปอร์สโตร์ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ซุปเปอร์ (เรณูนคร)50 โพนทอง เรณูนคร *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • เฮง รวย ดี ซุปเปอร์สโตร์ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ใหม่สะพานสามซุปเปอร์ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ธนาคมซุปเปอร์สโตร์334/1 ศรีสงคราม ศรีสงคราม *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • นพพร สโตร์ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ป.ซุปเปอร์สโตร์334 หมู่ที่ 7 ศรีสงคราม ศรีสงคราม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ปรีชาสโตร์ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ปิคคอนเนอร์สโตร์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้าน ป.ซุปเปอร์สโตร์ศรีสงคราม ศรีสงคราม ดูแผนที่
 • ร้าน ป.ถูกซุเปอร์ สโตร์641/3-4 หมู่ที่ 4 นาแก นาแก *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านสุวรรณซุปเปอร์สโตร์นาแก นาแก ดูแผนที่
 • ร้านโฟรกัสสโตร์81 มหาชัย ปลาปาก *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • สุภาพร ซุปเปอร์สโตร์334 ศรีสงคราม ศรีสงคราม *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • หินพลอยฟ้าซุปเปอร์สโตร์ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • เคแอนด์เค สโตร์ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • เฮง รวย ดี ซุปเปอร์สโตร์ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ไทยพัฒน์สโตร์ 2004โพนสว่าง ศรีสงคราม ดูแผนที่

เลย

 • ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ 3 สาขา  
 • ห้างภูหลวงพลาซ่า ถนนร่วมใจ อ.เมือง จ.เลย
 • เจ้าสัวซุปเปอร์สโตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย
 • ช.สโตร์195/1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย*ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ร้านถูก จ ซุปเปอร์สโตร์16 นาด้วง นาด้วง ดูแผนที่
 • ร้านสตังค์ซุปเปอร์สโตร์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก. ส.ทวีภัณฑ์สโตร์11/4-6 – กุดป่อง เมืองเลย ดูแผนที่
 • หจก.ข้าวทิพย์ ซุปเปอร์สโตร์269 วังสะพุง วังสะพุง ดูแผนที่
 • หจก.เจ้าสัวซุปเปอร์สโตร์ วังสะพุง วังสะพุง ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์นุช ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • บริษัท คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์88/7 กุดป่อง เมืองเลย ดูแผนที่
 • ภูกระดึงซุปเปอร์มาร์เก็ตภูกระดึง ภูกระดึง ดูแผนที่
 • รักเลย ซุปเปอร์มาร์คเก็ต ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านซุปเปอร์แน็ต ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านถูก จ ซุปเปอร์สโตร์16 นาด้วง นาด้วง ดูแผนที่
 • ร้านสตังค์ซุปเปอร์สโตร์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.ข้าวทิพย์ ซุปเปอร์สโตร์269 วังสะพุง วังสะพุง ดูแผนที่
 • หจก.เจ้าสัวซุปเปอร์สโตร์วังสะพุง วังสะพุง ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณหมิงซุปเปอร์355 หนองหิน ดูแผนที่
 • บริษัทภูหลวงพลาซ่า จำกัดกุดป่อง เมืองเลย ดูแผนที่

ศรีสะเกษ

 • บิ๊กส่องแสงโฮลเซลส์ อำเภอขุขันธ์  
 • ซุ่นเฮงพลาซ่า  
 • กรีนมาร์ทพลัส บ้านยางชุมใหญ่  
 • บจก.กันทรลักษ์พลาซ่า234-2 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ดูแผนที่
 • ชินภัทร ซุปเปอร์ขุนหาญ ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์ถูกดี32 หมู่ที่ 19 ต.โดด โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์น้องปลายตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ทองแสนซุปเปอร์ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ธนาสินซุปเปอร์คูณทอง42 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ดูแผนที่
 • บริษัท แม็กกี้ ซุปเปอร์ จำกัด567 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ดูแผนที่
 • บังอรซุปเปอร์295 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ดูแผนที่
 • บ้านเราซุปเปอร์ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ดูแผนที่
 • พรชัย ซุปเปอร์ละลาย กันทรลักษ์ ดูแผนที่
 • มลฤดี ซุปเปอร์ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ ดูแผนที่
 • ร้านซุปเปอร์มิ๊กผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ดูแผนที่
 • ร้านซุปเปอร์แว่นและนาฬิกา109 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ร้านบุญมี ซุปเปอร์ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านป.ซุปเปอร์ สาขา2ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านลั่มซัมซุปเปอร์ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ดูแผนที่
 • ร้านแม็กกี้ซุปเปอร์ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านไฮไลท์ ไฮเวย์ซุปเปอร์ซ๊อปตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • วาลย์ซุปเปอร์มาเก็ตตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สามพี่น้องซุปเปอร์ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สุชาดา ซุปเปอร์ร้านสุชาดาซุปเปอร์ 341 บ้านชำม่วง ชำ กันทรลักษ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็ม ซุปเปอร์31 สิ ขุนหาญ ดูแผนที่
 • เจนนี่ ซุปเปอร์173 หนองแก้ว กันทรารมย์ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • เชร์ ซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต265 หมู่ที่ 2 ตระกาจ กันทรลักษ์ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผน
 • บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด981 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ต้นกล้ามินิสโตร์202/167 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ *ไม่รองรับสิทธิรับเงินคืน 15-20% ดูแผนที่
 • ที.พี.สโตร์ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ร้านส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนสโตร์ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่

สกลนคร

 • เล้งเส็ง ซูเปอร์สโตร์ และ LS21 3 สาขา
 • ร้านถูก ป.ซุปเปอร์มาเก็ต อำเภออากาศอำนวย
 • ร้านถูก ป.ซุปเปอร์สโตร์ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
 • วอลซูเปอร์สโตร์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
 • สกุลไพซุปเปอร์สโตร์ อากาศอำนวย สกลนคร
 • ถูกจังพลาซ่า147 ม.1 อากาศ อากาศอำนวย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • คุณย่าซุปเปอร์มาร์เก็ตตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ %*ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์ โนว่าร์ พานิชตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ซุปเปอร์บิ๊กหนองกวั่ง บ้านม่วง ดูแผนที่
 • ถูก ป.ซุปเปอร์ส่องดาว ส่องดาว ดูแผนที่
 • ถูกซุปเปอร์ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • นาโอลีนซุปเปอร์มาเก็ตตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • บิ๊กนิว ซุปเปอร์มาร์เก็ตตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ประกายเพชร ซุปเปอร์มาร์เก็ตตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ผักหวานซุปเปอร์กุสุมาลย์ ดูแผนที่
 • รัศมีซุปเปอร์มาร์เก็ตตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • ศรีสงครามทวีทรัพย์ซุปเปอร์สโตร์327/19 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สวยซุปเปอร์ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • สำเริงซุปเปอร์สโตร์ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่
 • หจก.สกุลไพซุปเปอร์สโตร์อากาศ อากาศอำนวย ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญซุปเปอร์มาร์ท108 คำบ่อ วาริชภูมิ ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูก ซุปเปอร์มาร์เก็ต133 อากาศ อากาศอำนวย ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองสกลนคร ดูแผนที่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วการค้าซุปเปอร์สโตรท่าศิลา ส่องดาว ดูแผนที่
 • อาร์ดี ซุปเปอร์159 หมู่ที่ 16 คำบ่อ วาริชภูมิ *ร้านค้าธงฟ้า ดูแผนที่

สุรินทร์

 • เมย์ ซุปเปอร์สโตร์
 • ห้างเพชรเกษมพลาซ่า จังหวัดสุรินทร์
 • 105 มินิมาร์ท อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

อุบลราชธานี

 • ยงสงวน อำเภอวารินชำราบ  
 • อุบลพลาซ่า
 • ป.ซุปเปอร์สโตร์ สาขาน้ำยืน  
 • เซเว่นอีเลฟเว่น เฉพาะสาขาที่มีป้ายชิมช้อปใช้

อำนาจเจริญ

ร้านค้าเข้าร่วมชิมช้อปใช้ จังหวัดอื่นๆ

ร้านค้าชิมช้อปใช้ภาคเหนือ

ร้านค้าชิมช้อปใช้ ภาคใต้

ร้านชิมช้อปใช้ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี นนทบุรี ราชบุรี

ร้านอาหารกรุงเทพ เข้าร่วม ชิมช้อปใช้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง