โรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เรียบร้อย “ตอนนี้เขาเป็นพี่น้องเรา”

พร้อมแล้ว รพ.สนาม รองรับแรงงานป่วยโควิด-19 สมุทรสาคร

พร้อมแล้ว รพ.สนาม 😷รองรับแรงงานป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เรียบร้อย “ตอนนี้เขาเป็นพี่น้องเรา”

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งโรงพยาบาลสนาม
บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เรียบร้อยแล้ว
โดยมีลักษณะเป็น Cohort ward หรือ ห้องที่ใช้รองรับผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค

“ตอนนี้เขาเป็นพี่น้องเรา”

รพ.สนามแห่งนี้ จะใช้รองรับแรงงานเมียนมา
ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย
หากรายใดมีอาการรุนแรง ก็จะส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล

รพ.สนาม แบ่งออกเป็น 3 โซน
โซนสีแดง 📕 คือ บริเวณหอพัก
โซนสีส้ม 📙 คือ จุดรอรักษาและคัดกรอง
โซนสีเขียว 📗 คือ จุดพยาบาลปฏิบัติการ

เบื้องต้นเปิดให้บริการ จำนวน 30 เตียง
คาดว่าจะสามารถจัดเตียงรองรับได้สูงสุด 100 เตียง


ส่วนแผนดำเนินการต่อไป
คือการเจาะเลือดผู้ที่กักตัวครบ 14 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทาน
หากมีภูมิต้านทานแล้ว ถือว่าหายป่วย
และจะย้ายให้ไปอยู่ในบริเวณอื่นที่รัฐจัดไว้ให้

ข้อมูล Covid-19 กรมควบคุมโรง

ครม. อนุมัติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติคือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเรื่องการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติคือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

กลุ่มเป้าหมายคือ คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือหลบหนีเข้าเมือง โดยกลุ่มที่มีนายจ้าง หรือสถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
-ให้นายจ้างแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนดระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
-ให้คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้ามตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
-เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้ามแล้ว ให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนดภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
-ให้คนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตรตามวิธีการที่กรมการปกครองกำหนดภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี
-ให้แจ้งแบบข้อมูลบุคคลตามวิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนด ระหว่างวันที่ 15มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้าม และประกันสุขภาพระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
-จัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
-เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้ว ให้นายจ้าง ที่ประสงค์จะรับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
-คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด

สำหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งรายชื่อหรือแบบข้อมูลบุคคลระหว่างวันที่ 15 มกราคม2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และทำประกันสุขภาพระยะเวลา 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

#โฆษกเจมส์ #โฆษกรัฐบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง