ก.แรงงาน ชง ผู้ประกันสังคม ม.33 รับ 4,000-5,000 บาท

ก.แรงงาน ชงประกันสังคม ม.33 รับ 4,000-5,000 บาท

วันนี้เรื่องยอดฮิตตั้งแต่ช่วงเช้า ตื่นมาดู “เรื่องเล่าเช้านี้” ช่อง3 เห็นจะเป็นข่าว “รมต.แรงงาน ชงเรื่องเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33” จำนวน 11 ล้านคน

โดยเจ้ากระทรวงแรงงาน “สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน” ให้ข่าว หลังคุยหารือก.การคลังและสภาพัฒน์ว่า ขณะนี้มี 3 แนวทางในการช่วยเหลือ

3 แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33

# แนวทางที่ 1 คนละ 4,000 บาท

# แนวทางที่ 2 คนละ 4,500 บาท

# แนวทางที่ 3 คนละ 5,000 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

3. มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเยียวยา

ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บาท

ทั้งนี้ ขอดูตัวเลขก่อน เพราะช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ถึง 40,000 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง