ระบบ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ 27 มี.ค. 66 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ 2.30 แสนสิทธิ คนเดิมกดยืนยันสิทธิ 19 ส.ค. 65

จำนวนสิทธิทั้งหมด 26,500,000 สิทธิ (26.27 ล้านสิทธิเก่า +2.30 แสนสิทธิใหม่) ระยะเวลาใช้จ่ายโครงการ 1 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565