ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตร 39

ปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 2 เดือน

ปรับลดประกันสังคม

ครม.อนุมัติ ให้ปรับลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม โดยลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 2 เดือน คือเดือน ก.พ.- มี.ค. 2564 ลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โดยปรับลดเงินสมทบฝ่ายผู้ประกันตนตาม ม.33
จากเดิมที่จ่าย 3% หรือ ส่งสมทบสูงสุด 450 บาท/เดือน
ลดลงเหลือ 0.5% หรือ ส่งสมทบสูงสุด 75 บาท/เดือน
เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งเดือน ก.พ. – มี.ค. 64

สำหรับนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบ 3%
หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท/เดือน
และรัฐบาล ส่งเงินสมทบอัตราเดิมคือ 2.75% ของค่าจ้าง
จนถึงเดือนมี.ค. 64

ส่วนผู้ประกันกันตนภาคสมัครใจตาม ม.39 จากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 278 บาท/เดือน จะจ่ายลดลงเหลือ 38 บาท/เดือน

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ของสิทธิ์ประกันสังคม ซึ่งมีจำนวนกว่า 11 ล้านคน เป็นหนึ่งกลุ่มบุคคลที่หลุดเงื่อนไขการพิจารณารับเงินเยียวยาในมาตรการ “เราชนะ” จำนวน 7,000 บาท จากรัฐบาล

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้แก่

  • แรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี ที่มีนายจ้าง
  • อยู่ในระบบบริษัท (พนักงานประจำ)
  • มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

ผู้ประกันสังคม มาตรา 39

ผู้ประกันประกันสังคม มาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานประจำ เคยส่งประกันสังคมมาก่อน และต้องการความคุ้มครองต่อเนื่อง